Disclaimer

Algemeen
Profita Comfortabel Wonen streeft ernaar om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, doch kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Profita garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren en behoudt zich het recht voor om aangekondigd en onaangekondigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig deze disclaimer.

Profita, noch de directie of medewerkers, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van deze disclaimer en onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden, waarop Profita Comfortabel Wonen geen invloed heeft. Profita kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Profita Comfortabel Wonen zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Profita zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt. Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door Profita Comfortabel Wonen verwerkt worden, kunt u vervolgens een verzoek tot Profita Comfortabel Wonen richten om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen.

Auteursrechten / Copyright
Intellectuele eigendomsrechten van informatie, teksten en foto's berusten bij Profita Comfortabel Wonen alsmede bedrijven waarvoor Profita officieel erkend dealer is. Niets van deze website mag zonder toestemming van Profita worden overgenomen.

Cookies / Virussen
Profita Comfortabel Wonen garandeert niet dat de informatie, software als ook verwijzingen en/of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Website cookies
Profita.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, tablet, smartphone of smartwatch wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Profita heeft op geen enkele mogelijke wijze de intentie om gegevens over minderjarige websitebezoekers te verzamelen, ook niet wanneer zij toestemming van ouders of voogd hebben. Echter kan Profita niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Profita raadt ouders/voogd aan om bij de online activiteiten van minderjarigen betrokken te zijn teneinde te voorkomen dat gegevens voor Profita worden verwerkt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten cookies. Functionele cookies worden gebruikt voor een goede werking van de website. Hierdoor wordt de gewenste informatie elke keer dat u onze website bezoekt snel en correct getoond. Voor deze cookies hoeft geen toestemming worden gevraagd.

Analytische cookies, bijvoorbeeld door Google Analytics, worden gebruikt om te analyseren hoe de website gebruikt wordt, bijvoorbeeld hoe vaak wordt onze website bezocht. Wanneer de analytische cookies geen grote impact hebben op de privacy, hoeft er geen toestemming gevraagd te worden.
Bij Google Analytics is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, daarnaast is het “gegevens delen” uitgezet. Ook wordt er geen gebruikt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Tracking cookies kunnen surfgedrag op websites volgen. Op deze manier kunnen gepersonaliseerde online advertenties getoond worden. Voor deze cookies dient toestemming gevraagd te worden.

Cookies blijven maximaal 26 maanden na het laatste bezoek bewaard. Cookies kunt u altijd uitzetten of van uw apparaat verwijderen. Hoe dit gedaan kan worden verschilt per apparaat. Na het verwijderen van cookies zal de website van Profita mogelijk niet meer optimaal functioneren.

In de privacy-instellingen van uw browser kunt u aanpassingen maken om alle cookies te blokkeren. Het is mogelijk dat dit invloed heeft op uw internet ervaring, omdat veel websites niet optimaal werken wanneer u cookies blokkeert. Uw browser kan alle cookies verwijderen na het sluiten van de browser. Dit zorgt ervoor dat de permanente cookies, zoals voorkeuren en persoonlijke instellingen op websites die u regelmatig bezoekt, worden verwijderd. Het is mogelijk om gewenste cookies te behouden. Via uw browser kunt u aangeven welke websites nooit of altijd gebruik mogen maken van cookies.